e-kursused


DVI e-kursuste eesmärgiks on pakkuda tasuta autentse Buddha õpetuse ehk dhamma õppimise võimalust. Võimalik osaleda kahel e-õppe kursusel:
  1. Autentne dhamma – nii nagu õpetas Buddha
  2. Teadlikkus ja keskendus – nii nagu õpetas Buddha
E-kursused on plaanis avada 2024/2025 aastal.

E-õpe on õppetöö, mis toimub osaliselt või täielikult digitehnoloogiliste vahendite abil. Õppetöö toetamiseks e-õppega kasutatakse e-õppe keskkonda. E-õppe kursuse läbimine on lihtne ja mugav. Juhul kui vajad abi, võta meiega julgelt ühendust, aitame rõõmuga!

e-õpe võimaldab Sul

1. läbida kogu kursuse kontaktivabalt, e-õppe keskkonnas;
2. kasutada õppimiseks e-õppematerjale;
3. õppida mitmekesisemalt ja aktiivsemalt;
4. kasutada erinevaid multimeedia vahendeid nagu õppevideod, loengusalvestused, interaktiivsed õppematerjalid jne;
5. suhelda kaasõppijate ja õpetajaga foorumi vahendusel; 
6. saada õpetajalt tuge iseseisva töö tegemisel;
7. 
esitada töid elektrooniliselt ja saada õpetajalt tagasisidet.

Tasuta buddholoogiaalane haridus

E-kursuseid juhendavad laialdaste teadmistega õpetajad, kelle eesmärgiks on isetu soov jagada maailmale kõrgeimat õpetust, mis sellel planeedil on kunagi õpetatud. Et Buddha õpetus saaks valgustada võimalikult paljude inimeste teed, on e-õpe 100% tasuta (v.a õppuri soovi korral paberkandjal sertifikaadi väljastamisega seotud kulu).
Kui õppija soovib toetada Dhammavinaya Instituudi e-õppe käigushoidmist ja edasiarendamist, saab ta teha vabatahtliku annetuse alamlehel TOETAN!

Digitaalse põlvkonna jaoks

Täiesti tasuta ja avatud Buddha kannatustest vabanemise õpetus e-õppe võid võtta endaga kaasa kõikjale, kuhu lähed!

1. Autentne dhamma – nii nagu õpetas Buddha


2. Teadlikkus ja keskendus – nii nagu õpetas Buddha