Meist

Autentsus

DVI keskendub peamiselt Siddhattha Gootama Buddha õpetatud autentse, algse dhamma uurimisele ja õpetamisele.

Buddha rõhutas, et dhammat ei tohiks hakata järgima ainuüksi traditsiooni, sekti, müstilise või eksootilise väljanägemisega õpetaja vm välise alusel, vaid dhamma paikapidavust tuleb testida ja analüüsida ning võrrelda seda isiklike kogemustega. Enne õpetuse järgimist on oluline endale selgeks teha, mida see dhamma sisaldab ning millised on selle viljad.

DVI õpetatav rajaneb just eeltoodud põhimõttele. Instituut keskendub algse õpetuse juhiste kohaselt ühisosa leidmisele ja üheskoos, sõbralikult Buddha õpetatud dhamma teostamisele.


Asjatundlikkus

Meie tööd juhib Auväärne Ṭhitañāṇa (Dr Andrus Kahn), kellel on MA ja PhD buddholoogias ning pikaajalised psühholoogia ja buddholoogia õpetamise kogemused, sh Tai buddhistlikus Mahachulalongkornrajavidyalaya Ülikoolis.

Paali ja sanskriti keele õpet viib läbi Auväärne Sudhamma Nahangoda Thero (BA buddholoogias ja MA buddholoogias; kõrvaleriala: buddhalik ajurveeda, psühhiaatria ja nõustamine), kellel on 10 aastane pedagoogi kogemus Sri Lanka Perivena munkadele ja nunnadele Buddha dhammat õpetavas koolis. Õppetööd koordineerib ja juhendab Auväärne Ṭhitamedhā (Maarek Lind, BA buddholoogias) ning meditatsioone viib läbi rohkem kui 10 aastat metta-meditatsiooni praktiseerinud Auväärne Mettābodhi (Taavi Oolberg).

Instituudi õpetaja peamine roll on võimestada õppijat ning pakkuda talle õpieesmärkide saavutamisel oskuslikku tuge ja asjatundlikku juhendamist. Põhirõhk pole mitte õpetamisel, vaid arukalt motiveeritud õppimise ja mõistmise loomisel. Meie õpetajate eesmärgiks on suunata õppija tähenduslikku õppimisse moel, mis juhiks õppija tasakaalustatult inimese kõrgeima arengupotentsiaali teostamise poole.